Neer, Sebastian

Aus RES
Wechseln zu: Navigation, Suche
Neer, Sebastian
handschriftl. Besitzvermerk
handschriftl. Besitzvermerk
Funktionen Pfarrer Bucheben 1788-1791, Sankt Gilgen 1791-1795, Itter 1795-1806
Vorgänger Amt Nachfolger
Pfarrer von Bucheben
1788-1791
Philip Wieser Pfarrer von Sankt Gilgen
1791-1795
Joseph Hofer
Johann Michael Kagerer Pfarrer von Itter
1795-1806
Josef Anton Gruber